Üzleti feltételek

04.02.2020

ÜZLETI FELTÉTELEK

A cég neve: Secutron s.r.o.

Székhelye: Secutron s.r.o., Hvozd 9, 270 35 Hvozd

Cg. száma: 14185032

bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi C 201203 nyilvántartásba.

minden vásárlásra érvényes, amely a www.secutek.hu oldalon történik.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1     A Secutron s.r.o. üzleti feltételeit (a továbbiakban: Üzleti feltételek), amelynek székhelye Secutron s.r.o., Hvozd 9, 270 35 Hvozd, azonosító száma: 14185032 (a továbbiakban: eladó) a 89/2012 törvény 1751 (1) bekezdésének megfelelően a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) szerint a Szerződő Felek kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: Vevő) között megkötött Vásárlási Megállapodás (a továbbiakban: Vásárlási Megállapodás) alapján vagy azon alapulnak online áruházán keresztül. Az e-boltot az Eladó az secutek.hu (a továbbiakban: "Weboldal") üzemelteti a Weboldal felületén (a továbbiakban: Webes üzleti felület).

1.2     A Feltételek nem alkalmazandók azokban az esetekben, amikor az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy személy, aki az üzleti tevékenysége során vagy a saját szakmájának gyakorlása során az áru megrendelése során jár el.

1.3     A Feltételektől eltérő rendelkezéseket a vásárlási szerződésben lehet megállapodni. A Vásárlási Megállapodás eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az üzleti feltételekkel szemben.

1.4     Az üzleti feltételek a vásárlási szerződés szerves részét képezik. A vásárlási szerződést és a feltételeket magyar nyelven írják. A vásárlási szerződést angol nyelven lehet megkötni, mivel a cég székhelye Csehország.

1.5     A Feltételeket az Eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek korábbi verziójának hatálya alatt keletkező jogokat és kötelezettségeket.

FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1     A vevő a honlapon történő regisztrálásakor hozzáférhet a felhasználói felületéhez. Felhasználó kezelőfelülete alapján a vevő megrendelheti a termékeket (a továbbiakban: felhasználói fiók). Abban az esetben, ha a bolt webes felülete lehetővé teszi, a vásárló a termék webes felületéről történő regisztráció nélkül is rendelhet árut.

2.2     A honlapon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor a vevő köteles helyes és igazi információkat szolgáltatni. A Vevő köteles a Felhasználófiókban feltüntetett adatokat minden változás esetében frissíteni. A vevő által a felhasználói fiókban megadott, és az áru megrendelésével kapcsolatos információkat az eladó helyesnek tartja.

2.3     A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval biztosított. A vevő köteles a felhasználói fiókhoz való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

2.4     A Vevő nem jogosult harmadik felek számára engedélyezni a Felhasználói fiók használatát.

2.5     Az Eladó törölheti a Felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a Vevő nem használja azt több mint 12 hónapig, vagy ha a Vevő megsérti a Vásárlási szerződésből eredő kötelezettségeit (beleértve az üzleti feltételeket).

2.6     A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem áll rendelkezésre folyamatosan, különösen a hardver- és szoftvergyártó szükséges karbantartása tekintetében, vagy. harmadik felek hardver és szoftverének szükséges karbantartása esetében.

VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSA

3.1     A bolt webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles megkötni az árukra vonatkozó vásárlási szerződést. A Polgári Törvénykönyv 1732. §-ának (2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.2     A bolt webes felületén az árukról van szó, beleértve az egyes áruk árának feltüntetését, valamint az áru visszaküldésének költségét, ha természetüknél fogva nem lehet a szokásos postai úton visszaküldeni. Az áruk az ÁFA-t és az összes kapcsolódó díjat tartalmazzák. A termékek árai mindaddig érvényben maradnak, ameddig az áruház webes felületén  úgy jelennek meg. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon képességét, hogy egyedi megállapodásban meghatározott feltételek mellett vásárlási megállapodást kössön.

3.3     Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is tartalmazza. A webes felületen felsorolt ​​áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak abban az esetben érvényesek, ha az árut Magyarország területén szállítják.

3.4     Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelőlapot a bolt webes felületén. A rendelési űrlap különösen a következő információkat tartalmazza:

     3.4.1.     megrendelt áruk (a vevő elhelyezi a megrendelni kívánt árukat az üzlet webes felületének elektronikus bevásárlókosárába),

     3.4.2.     az áruk beszerzési árának kifizetésének módja, a megrendelt áru szállításának szükséges módja, valamint

     3.4.3.     információk az áruk átadásának költségeiről (a továbbiakban: "Rendelés").

3.5     A megrendelést az eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a vevő által a megrendelésbe bevitt adatokat, így a vevőnek lehetősége van az adatoknak a megrendelésbe történő bevitelével kapcsolatos hibák felderítésére és kijavítására. A vevő a megrendelést a "Rendelés" gombra kattintva küldi el. A megrendelésben megadott információkat az eladó helyesnek tartja. Az Eladó a megrendelés megrendelését követően e-mailben, a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben meghatározott vevő e-mail címére (a továbbiakban: a vásárló elektronikus címe) e megrendelést e-mailben visszaigazolja.

3.6     A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár, a becsült szállítási költség) az eladó mindig jogosult a megrendelőtől további megerősítést kérni (például írásban vagy telefonon).

3.7     Az Eladó és a Vevő között létrejött szerződéses kapcsolat a Vevőnek e-mailben küldött "Megrendelés elpostázása" a Vevő e-mail címére való kézbesítéskor keletkezik.

3.8     A vásárló tudomásul veszi, hogy eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban jelentős mértékben megsértették az eladó felé fennálló kötelességeiket.

3.9     A vevő beleegyezik abba, hogy a távközlési eszközöket a vásárlási szerződés megkötéséhez használja. A vevőnek a távközlési eszközök használatával kapcsolatban a vételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségeit (az internet-hozzáférés költségét, a telefonhívások költségét) a vevő fizeti, akkor is ha ezek a költségek nem térnek el az átlagos költségektől.

A TERMÉKEK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1     A termék árát és azok szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeit a vevő az alábbi módon fizetheti az eladónak:

  • készpénzben az eladó telephelyén;
  • készpénzben a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
  • banki átutalással a 2700325841/2010-es számlára, amelyet az FIO bank üzemel (a továbbiakban: "Eladói Fiók");
  • készpénz nélküli fizetési rendszer;
  • készpénz nélküli fizetési kártya;
  • harmadik fél által nyújtott hitel révén.

4.2     A vételárral együtt a Vevő köteles az Eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megegyezés szerinti összeggel megfizetni. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár az áru átadásával kapcsolatos költségeit is magában foglalja.

4.3     Az Eladó nem követeli meg a Vevőtől, hogy letétet vagy más hasonló fizetést végezzen a termék átvétele előtt. Ez nem érinti az üzleti felvételek 4.6. cikkének rendelkezéseit a vételár előzetes fizetési kötelezettségére vonatkozóan.

4.4     Készpénzfizetés vagy ütánvét esetében a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár a vásárlási szerződés megkötésétől számított 10 napon belül fizetendő.

4.5     Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés kódjának megjegyzésben való feltüntetésével együtt fizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a Vevő kötelezettsége a vételár megfizetésére a vonatkozó összeg jóváírása pillanatában teljesül az Eladó számláján.

4.6     Az Eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a Vevő nem nyújt további megerősítést a megrendelésről (3.6. Cikk), hogy a teljes vételár megfizetését követelje meg, mielőtt az árut a vevőnek elküldi. A Ptk. 2119. § (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7     Az Eladó által a Vevőnek nyújtott árukra vonatkozó kedvezmények nem kombinálhatók.

4.8     Ha a kereskedelem során szokásos, vagy ha általánosan kötelező erejű jogszabályok írják elő, az Eladó adóbevallást ad ki - a Vevőnek a beszerzési szerződés alapján teljesített kifizetésekre vonatkozó számlát. Az eladó a hozzáadottérték-adó fizetője. Az adóbevallást - az árut az ár megfizetése után az eladó adja ki a vevőnek, és elektronikus formában elküldi a vevő elektronikus címére.

4.9     Az eladások nyilvántartásba vételéről szóló törvény szerint az Eladó köteles a Vevő részére számlát kibocsátani. Ugyanakkor köteles a beérkezett eladásokat az adóhivatallal online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

ELÁLLÁS A VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉSTŐL

5.1     A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint nem lehet visszavonni a vásárlási szerződést, amelyeket a vevő kívánsága szerint módosítottak, vagy amelyet a visszavonhatatlanul összekapcsoltak más árukkal, vagy amelyet a fogyasztó a csomagolásból eltávolított, és amelyet nem lehet higiéniai okokból visszaadni, valamint az audio- vagy videofelvétel vagy számítógépes programra sem vonatkozik ez a törény.

5.2     Ha nem az Üzleti feltételek szerinti  1.5. cikke szerint történt a megrendelés, vagy bármely más esetben, amikor a Vételi szerződést nem lehet visszavonni, a Vevő jogosult a Polgári Törvénykönyv 1829. §-ának (1) bekezdésével összhangban, legfeljebb tizennégy (14) napig elállnia a Vásárlási szerződéstől. Az áru kézhezvételét követő nap, míg ha a vásárlási szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, akkor ez az időszak az utolsó áru átvételének napjától kezdődik. A vásárlási szerződés visszavonása esetén a vevő az eladó által megadott formanyomtatványt használhatja, amelynek csatolása a feltételek része. A Vevő a Vásárlási Szerződésből történő elállást többek között az Eladó telephelyének címére vagy az Eladó e-mail címére, az info@secutek.hu címre küldheti.

5.3     A Vásárlási szerződésről a feltételek 5.2. pontjával összhangban történő visszavonás esetén a Vásárlási Szerződést a kezdetektől törlik. Az árut a vevőnek a szerződésből való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell adnia az eladónak. Ha a vevő lemond a vásárlási szerződésről, a vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az árut nem lehet visszaküldeni szokásos postai úton.

5.4     Abban az esetben, ha aVásárló a Vásárlási Szerződéstől az üzleti feltételek 5.2. bekezdés értelmében visszalép a Vásárlástól számított tizennégy (14) napon belül, és visszaküldi a Vevőtől kapott termékeket ugyanolyan állapotban, mint amilyenben azt kapta. Az Eladó jogosult a Vevő által visszaküldött terméket elfogadni más állapotban is, ha a Vevő vállalva az extra költségeket. Ha a vevő lemond a vásárlási szerződésről, az eladó nem köteles a kapott pénzeszközöket visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut az eladónak küldte.

5.5     Az Eladó jogosult egyoldalúan elszámolni az áru kártérítési igényét a Vevő által a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésével.

5.6.     Azokban az esetekben, amikor a Vásárlónak joga van a Polgári Törvénykönyv 1829. §-ának (1) bekezdésével összhangban visszavonni a Vásárlási szerződéstől, az Eladó bármikor jogosult visszavonni a Vásárlási szerződést, mindaddig, amíg az árut a Vásárló átveszi. Ilyen esetben az Eladó indokolatlan késedelem nélkül köteles visszaadni a vételárat a Vevőnek a Vevő által megadott számlára történő banki utalás formájában. A vásárlási összeg visszafizetésére az Eladónak 14 napja van. 

5.7     Ha ajándékot adnak a vevőnek a megrendelés mellé, az eladó és a vevő között létrejött ajándékszerződés a megszűnési feltétellel zárul, hogy ha a vevő lemond a szerződéstől, az ajándékra vonatkozó ajándékszerződés elveszik, és a Vevő köteles az árut az ajándékkal együtt az eladónak visszaküldeni.

ÁRUK CSOMAGOLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

6.1     Ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján változtatják, a vevő viseli a kockázatot és az e szállítási módhoz kapcsolódó további költségeket.

6.2     Ha az Eladó a Vásárlási szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben meghatározott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut kézbesítéskor átvenni.

6.3     Abban az esetben, ha az árut ismételten, vagy más módon kell leszállítani a Vevő részére, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket, és egyéb szállítási eszközökkel kapcsolatos költségeket.

6.4     Az árut a fuvarozótól történő átvételkor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérült, az bizonyítja a csomag jogosulatlan felbontását, a Vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a fuvarozótól.

6.5     A felek egyéb, az áruk szállítása során fennálló jogait és kötelezettségeit az Eladó különleges szállítási feltételei módosíthatják, ha az Eladó ezt kiadja.

HIBÁS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

7.1     A szerződő felek hibás teljesítési jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó általánosan kötelező erejű jogszabályok szabályozzák (különösen a 1914–1925. Szakasz, a 2099–2117. §, valamint a Polgári Törvénykönyv 2161–2 214. módosított szöveggel).

7.2     Az Eladó felelőssége, hogy az áru Vevő által történő átvételekor annak nincs hibája. Különösen az eladó felelős a vevő felé, hogy az áru átvételekor:

     7.2.1.     az áruk olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekről a felek megállapodtak, és ha a megállapodás hiányzik, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az eladó vagy a gyártó ismertetett, vagy amelyet a vevő az áruk jellege és az általuk végzett reklámozás tekintetében elvárt,

     7.2.2.     az áruk alkalmasak az eladó által megadott célra, vagy amelyekre az ilyen jellegű árukat általában használják, 

     7.2.3.     az áruk megfelelnek az elfogadott minta vagy sablon minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget vagy a tervet az elfogadott minta vagy sablon alapján határozták meg,

     7.2.4.     az áruk megfelelő mennyiségben, mennyiségben vagy tömegben vannak, és,

     7.2.5.    az áruk megfelelnek a jogi követelményeknek.

7.3     Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. bekezdésében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített áruk olyan hibájára, amelyért alacsonyabb árat állapítottak meg, a szokásos használatából eredő kopásért; 

7.4     Ha a kézhezvételtől számított hat hónapon belül hiba lép fel a termékkel, az áru átvételekor hibásnak minősül. A Vevő jogosult a fogyasztási cikkekben bekövetkező hibás jogra hivatkozva a kézhezvételtől számított 24 hónapon belül élni a jogaival.

7.5     A hibás teljesítéshez való jogot a Vevő az Eladó címén az Eladó telephelyén gyakorolja, ahol a panasz elfogadása az értékesített áruk választékával kapcsolatban lehetséges, esetleg a bejegyzett székhelyen vagy az üzleti helyszínen.

7.6     Az eladó hibájából adódó egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panasztételi eljárása szabályozhatja.

7.7    Bíróságon kívüli vitarendezés
Abban az esetben,  ha olyan fogyasztói jogvita merül fel köztünk és a fogyasztó között olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés alapján, amelyet közösen nem sikerül megoldani, a fogyasztó az ilyen vitát bíróságon kívüli módon is rendezheti. A

Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság
Központi Felügyelete - ADR Osztály,
Štěpánská 15 120 00 Prága 2
E-mail: adr@coi.cz
Weboldal: adr.coi.cz “

Amennyiben az értékesítő weboldalt üzemeltet, akkor a bírósági eljáráson kívüli jogviták rendezésére vonatkozó információkat ezen a weboldalon is közzé kell tennie. Hasonlóképpen, ha az értékesítő szabványosított üzleti feltételeket alkalmaz, akkor itt is köteles információt szolgáltatni a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséről.

REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁS

8.1. A reklamációs eljárás a hibás áru reklamációja során alkalmazott eljárást írja le. Az áru akkor minősül hibásnak, ha nem a megállapodott mennyiségben, minőségben és kivitelben kerül leszállításra. Hibának minősül más áru szállítása is.

8.2. A Vevőnek a hibás teljesítésből eredő jogát megalapozza az olyan hiba is, amellyel az áru a kárkockázatnak a Vevőre történő átszállásának időpontjában nem rendelkezik, de később jelentkezik. A Vevőnek a hibás teljesítésből eredő jogát megalapozza az olyan hiba is, amelyet kötelezettségének megszegésével az Eladó okozott.

8.3. A kárkockázat az áru átvételével száll át az Eladóról a Vevőre. Ugyanezzel a következménnyel jár, ha a Vevő nem veszi át az árut, bár az Eladó lehetővé tette számára, hogy rendelkezzen vele.

8.4. A Vevő a reklamált árut az alábbi címre küldheti el: Secutron s.r.o., Hvozd 9, 270 35 Hvozd. A reklamált árut alaposan rögzíteni kell a szállítás során bekövetkező további károsodás elkerülése érdekében, és tartalmaznia kell: a reklamált árut, a vásárlási bizonylat másolatát, a hiba részletes leírását a kitöltött reklamációs nyomtatványon és a Vevő elérhetőségi adatait. A fentiek nélkül nem lehetséges az áru származásának és hibájának beazonosítása.

8.5 A reklamációk felesleges várakozás nélkül intézzük, legkésőbb 30 napon belül, amennyiben az értékesítő és a vásárló másban meg nem egyezik. Ezen idő elteltével ugyanazon jogok érvényesek, mint ha egy nem javítható hibáról lenne szó. Így vagy kicseréljük a hibás terméket, vagy a termék hibás alkatrészét, ezáltal új jótállási időszak veszi kezdetét az adott termékre, illetőleg az adott terméken cserélt új alkatrészre, az új termék, illetőleg az új alkatrésszel ellátott termék átvétele után. A jótállási időszak a jótállási javítás dokumentált időtartamával meghosszabbítódik. Jótállási javításról szóló jelentést csak az értékesítő vagy a meghatalmazott szervíz készíthet. Indokolt reklamáció esetén a vevőnek joga van a reklamációhoz kapcsolódó költségek megtérítésére (különösen a postai költségekre, amelyeket fizetett az igényelt áruk küldésekor). Ugyanez a jog áll fenn a fogyasztónak is abban az esetben, ha a termék hibája miatt eláll a szerződéstől. A költségek rendezése után az ügyfelekhez történő áruszállításból adódó költségeket az értékesítő fizeti.

A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

9.1     A vevő megvásárolja az áruk tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével.

9.2     A Vevő vonatkozásában az Eladó nem kötődik a 1826. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti magatartási kódexhez. e) a Ptk.

9.3     A fogyasztói panaszok kezelését az eladó az info@secutek.hu e-mail címen biztosítja. Az Eladó a Vevő panaszátra való reakciót elküldi a Vevő e-mail címére.

9.4     A vásárlási szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése a Magyar FOgyasztóvédelem felelőssége, amelynek internetes weboldala: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform az eladó és a vevő közötti étékelési szerződést illető viták megoldására.

9.5     Magyarország Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Csalogány utca 9-11., 1027 Budapest, Internetcím: http://www.magyarefk.hu/ az 524/2013 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kapcsolattartó pontja. 2013. májusában a fogyasztói jogviták online megoldásáról és a 2006/2004 / EK és a 2009/22 / EK irányelv módosításáról (a fogyasztói vitarendezésről szóló rendelet online).

9.6     Az eladó jogosult kereskedelmi áru alapján árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal hatáskörébe tartozik. A személyes adatok védelmét a Személyes Adatvédelmi Hivatal végzi. A Magyar Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság korlátozott mértékben felügyeli a módosított, a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 törvény szerint.

9.7     A Vevő a Polgári Törvénykönyv 1765. §-ának (2) bekezdése értelmében a körülmények változásának kockázatát vállalja.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

10.1     A vásárló, aki természetes személy, személyes adatainak védelmét a módosított, a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. Sz. törvény tartalmazza.

10.2     A vevő beleegyezik a személyes adatainak feldolgozásába: keresztnév és vezetéknév, lakcím, cg. szám, adószám, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban együttesen "személyes adatok").

10.3     A Vevő elfogadja a személyes adatoknak az Eladó általi feldolgozását a Vásárlási Megállapodás szerinti jogok és kötelezettségek megvalósítása és a felhasználói fiók fenntartása céljából. Ha a Vevő nem választ egy másik opciót, akkor beleegyezik abba, hogy az Eladó személyes adatait feldolgozza a Vevőnek történő kereskedelmi kommunikáció céljából. A személyes adatok e cikk szerinti teljes feldolgozására vonatkozó hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné tenné a vásárlási szerződés megkötését.

10.4     A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles helyesen megadni személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webes felületről történő megrendeléskor), és köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adatainak változásáról.

10.5     Az Eladó felhatalmazhat egy harmadik személyt arra, hogy feldolgozza a Vevő személyes adatait. Az árukat szállító személyek kivételével a személyes adatok harmadik félnek nem kerülnek továbbításra a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül.

10.6     A személyes adatokat határozatlan ideig dolgozzák fel. A személyes adatokat elektronikusan, automatizált módon vagy nem automatizált módon, nyomtatott formában dolgozzák fel.

10.7     A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és tájékoztatták arról, hogy önkéntes adatszolgáltatásról van szó.

10.7     Abban az esetben, ha a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy a Feldolgozó (9.5. bekezdés) személyes adatait feldolgozza, úgy, hogy az megsérti a Vevő magán- és magánéletének védelmével, vagy a törvény megsértésével, különösen akkor, ha a személyes adatok pontatlanok feldolgozásuk céljából: 

     10.8.1.     forduljon az eladóhoz vagy a feldolgozóhoz

     10.8.2.     előírja az eladó vagy a feldolgozó számára, hogy megszüntesse az ilyen helyzetet.

10.9     Ha a vevő tájékoztatást kér a személyes adatainak feldolgozásáról, az eladó köteles ezt az információt megadni. Az Eladónak jogában áll az előző mondat szerinti információk megfizetése esetén ésszerűen megtérítettetni, hogy az ne haladja meg az információszolgáltatáshoz szükséges költségeket.

KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓK KÜLDÉSE ÉS COOKIES TÁROLÁSA

11.1     A Vevő beleegyezik abba, hogy az Eladó árukkal, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységeivel kapcsolatos információkat a Vevő e-mail címére küldje, és vállalja továbbá, hogy a Vásárló e-mail címére kereskedelmi üzeneteket kap.

11.2     A vevő vállalja, hogy úgynevezett cookie-kat tárol a számítógépén. Abban az esetben, ha a Vevő a vásárlást a weboldalon elvégezheti, és az eladónak a vételi szerződés szerinti kötelezettségeit a vevő számítógépén tárolt úgynevezett cookie-k nélkül teljesítheti, a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulást.

SZÁLLÍTÁS

12.1.   A Vevőnek kézbesíteni lehet bizonyos termékeket elektromos formában, annak internetes címére.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

13.1     Ha a vételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti az általánosan kötelező jogi szabályozásból eredő fogyasztói jogokat.

13.2     Ha az Általános Üzleti Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, vagy az érvénytelen rendelkezés helyett olyan rendelkezést kap, amelynek jelentése az érvénytelen rendelkezéshez a lehető legközelebb van. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

13.3     Az Üzleti szerződést, beleértve az Üzleti feltételeket, az Eladó elektronikus formában archiválja, és az nem érhető el.

13.4.     Az Üzleti Feltételek melléklete a vásárlási szerződéstől való elállás hivatalos dokumentuma.

13.5.     Az Eladó cégének székhelyének címe: Secutron s.r.o., Hvozd 9, 270 35 Hvozd

Témák

GDPR(1)
Legszélesebb kínálat

Több mint 5 000 termék

​Igény szerinti gyártás

Elképzeléstől kivitelezésig

Diszkrét csomagolás

A webáruház adatai nélkül

Szakma specialistái

Több mint 10 éve a szakmában